5c7d78fcb4d93475824226

För närvarande, på grund av de höga kostnaderna för investeringar och utbildningsmetoder, letar intresserade efter arbetsmigration för att tjäna pengar i destinationslandet i början av sitt arbete. Detta är den första begäran från ett stort antal invandrare och anses vara den bästa möjliga metoden.